CHẶN SÁCH 196

Bookend  |  ブックエンド

Lưu trữ tài liệu, chứng từ, hồ sơ…

sản phẩm195, số ngăn chứa: 02, chất liệu: Nhựa APS, kích thước: 18 x 16 x 22 cm, màu sắc: Xanh dương, Xanh lá

Model: 195, Number of tiers: 02, Material: Plastic APS, Dimension: 18 x 16 x 22 cm, Color: Green, Blue

モデル:195、層の数:02、素材:プラスチック APS、次元さ:18 x 16 x 22 cm、カラー:緑、青

모델: 195, 번호 : 02, 재질 : 플라스틱 APS, 크기 : 18 x 16 x 22 cm, 색상 : 녹색, 파랑

型号:195,层数:02,材质:塑料APS,尺寸:18 x 16 x 22 cm,颜色:绿色,蓝色

Modelo: 195, Número de niveles: 02, Material: Plástico APS, Dimensión: 18 x 16 x 22 cm, Color: Verde, Azul

Chặn sách Xukiva 196