CÂY GHIM GIẤY 178

Paper Spindle  |  紙スピンドル

Lưu trữ giấy notes, giấy ghi chú…

sản phẩm178, số ngăn chứa: 01, chất liệu: Nhựa PP, kích thước: 9 x 9 x 19.8 cm, màu sắc: Xanh lá, Xanh dương, Vàng, Đỏ

Model: 178, Number of tiers: 01, Material: Plastic PP, Dimension: 9 x 9 x 19.8 cm, Color: Green, Blue, Yellow, Red

モデル:178、層の数:01、素材:プラスチック PP、次元さ:9 x 9 x 19.8 cm、カラー:緑、青、黄、赤、

모델: 178, 번호 : 01, 재질 : 플라스틱 PP, 크기 : 9 x 9 x 19.8 cm, 색상 : 녹색, 파랑, 노랑, 빨강

型号:178,层数:01,材质:塑料PP,尺寸:9 x 9 x 19.8 cm,颜色:绿色,蓝色,黄色,红色

Modelo: 178, Número de niveles: 01, Material: Plástico PP, Dimensión: 9 x 9 x 19,8 cm, Color: Verde, Azul, Amarillo, Rojo

Cây ghim giấy Xukiva 178