CẮT KEO ĐỂ BÀN 186

Tape Dispenser  |  テープディスペンサー

Cắt keo chuyên dụng 1.2F

sản phẩm186, số ngăn chứa: 01, chất liệu: Nhựa HI, kích thước: 11 x 6 x 4.6 cm, màu sắc: Xanh dương, Vàng, Đỏ, Đen

Model: 186, Number of tiers: 01, Material: Plastic HI, Dimension: 11 x 6 x 4.6 cm, Color: Blue, Yellow, Red, Black

モデル:186、層の数:01、素材:プラスチック HI、次元さ:11 x 6 x 4.6 cm、カラー:黒、青、黄、赤、

모델: 186, 번호 : 01, 재질 : 플라스틱 HI, 크기 : 11 x 6 x 4.6 cm, 색상 : 검정, 파랑, 노랑, 빨강

型号: 186, 层数: 01, 材质: Plastic HI, 尺寸: 11 x 6 x 4.6 cm, 颜色: 蓝色, 黄色, 红色, 黑色

Modelo: 186, Número de niveles: 01, Material: Plástico HI, Dimensión: 11 x 6 x 4,6 cm, Color: Azul, Amarillo, Rojo, Negro

Cắt keo Xukiva 186