CẮT KEO CẦM TAY INOX 210

Metal Hand Tape Dispenser  

ハンドテープディスペンサー

Cắt keo chuyên dụng inox 5F (5cm) dán thùng…

sản phẩm: 210, số ngăn chứa: 01, chất liệu: Inox, kích thước: 21 x 8.5 x 10 cm

Model: 210, Number of tiers: 01, Material: Plastic HI, Dimension: 21 x 8.5 x 10 cm

モデル:210、層の数:01、素材:金属 HI、次元さ:21 x 8.5 x 10 cm

모델: 185, 번호 : 01, 재질 : 금속, 크기 : 21 x 8.5 x 10 cm

型号:210,层数:01,材质:塑料 HI,尺寸:21 x 8.5 x 10 cm

Modelo: 210, Número de niveles: 01, Material: Plástico HI, Dimensión: 21 x 8,5 x 10 cm

Cắt keo cầm tay Xukiva 210