BÌA TRÌNH KÝ 195

Clipboard  |  クリップボード

Lưu trữ tài liệu, chứng từ, hồ sơ…

sản phẩm195, số ngăn chứa: 01, chất liệu: Nhựa PS, kích thước: 10.5 x 0.2 x 14.8 cm, màu sắc: Xanh dương, Xanh lá, Xám

Model: 195, Number of tiers: 01, Material: Plastic PS, Dimension: 10.5 x 0.2 x 14.8 cm, Color: Green, Blue, Gray

モデル:195、層の数:01、素材:プラスチック PS、次元さ:10.5 x 0.2 x 14.8 cm、カラー:緑、青、グレー

모델: 195, 번호 : 01, 재질 : 플라스틱 PS, 크기 : 10.5 x 0.2 x 14.8 cm, 색상 : 녹색, 파랑, 회색

型号:195,层数:01,材质:塑料PS,尺寸:10.5 x 0.2 x 14.8 cm,颜色:绿色,蓝色,灰色

Modelo: 195, Número de niveles: 01, Material: Plástico PS, Dimensión: 10,5 x 0,2 x 14,8 cm, Color: Verde, Azul, Gris

Bìa trình ký Xukiva 195 A6