BÀN CẮT B5 243

Paper Guillotine B5 | ペーパーギロチン B5

Cắt vật liệu mỏng chuyên dụng kèm thước đo

sản phẩm: 243, Chất liệu: Gỗ & Thép, Kích thước: 2 x 26 x 45  cm, Màu sắc: Gỗ

Model: 243, Material: Wood & Steel, Dimension: 2 x 26 x 45 cm, Color: Wood

モデル:243、素材:ウッド&スチール、次元さ:2 x 26 x 45 cm、カラー:木

모델: 243, 재질 : 목재 및 강철, 크기 : 2 x 26 x 45 cm, 색상 : 목재

型号:243,材质:木钢,尺寸:2 x 26 x 45 cm,颜色:木头

Modelo: 243, Material: Madera y Acero, Dimensión: 2 x 26 x 45 cm, Color: Madera

Bàn cắt Xukiva B5 243