BÀN CẮT A4 244

Paper Guillotine A4 | ペーパーギロチン A4

Cắt vật liệu mỏng chuyên dụng kèm thước đo

sản phẩm: 244, Chất liệu: Gỗ & Thép, Kích thước: 2 x 31 x 52  cm, Màu sắc: Gỗ

Model: 244, Material: Wood & Steel, Dimension: 2 x 31 x 52 cm, Color: Wood

モデル:244、素材:ウッド&スチール、次元さ:2 x 31 x 52 cm、カラー:木

모델: 244, 재질 : 목재 및 강철, 크기 : 2 x 31 x 52 cm, 색상 : 목재

型号:244,材质:木钢,尺寸:2 x 31 x 52 cm,颜色:木头

Modelo: 244, Material: Madera y Acero, Dimensión: 2 x 31 x 52 cm, Color: Madera

Bàn cắt Xukiva A4 244