BÀN CẮT A3 245

Paper Guillotine A3 | ペーパーギロチン A3

Cắt vật liệu mỏng chuyên dụng kèm thước đo

sản phẩm: 245, Chất liệu: Gỗ & Thép, Kích thước: 2 x 41 x 62  cm, Màu sắc: Gỗ

Model: 245, Material: Wood & Steel, Dimension: 2 x 41 x 62 cm, Color: Wood

モデル:245、素材:ウッド&スチール、次元さ:2 x 41 x 62 cm、カラー:木

모델: 245, 재질 : 목재 및 강철, 크기 : 2 x 41 x 62 cm, 색상 : 목재

型号:245,材质:木钢,尺寸:2 x 41 x 62 cm,颜色:木头

Modelo: 245, Material: Madera y Acero, Dimensión: 2 x 41 x 62 cm, Color: Madera

Bàn cắt Xukiva A3 245